Strop typu Barkoczyn

Zastosowanie:
Strop typu Barkoczyn jest we współczesnym budownictwie dość powszechnie wykorzystywany. Część elementów stropu jest prefabrykowana, część jest betonowana bezpośrednio na budowie. Elementem prefabrykowanym jest cienka płyta żelbetowa, grubości 50-70 mm, z zatopionym zbrojeniem dolnym, w którym umieszczono dźwigary kratowe, wystające ponad powierzchnię płyty prefabrykowanej. Płytę zalewa się, na budowie, betonem o grubości odpowiedniej do rozpiętości stropu. Płyta prefabrykowana oprócz funkcji konstrukcyjnej, stanowi deskowanie dla warstwy układanego betonu. Płyty prefabrykowane produkuje się dla każdego stropu indywidualnie. Mogą one być o dowolnym kształcie i o dowolnej modularnej rozpiętości, sięgające nawet do 12,0 m i szerokości do 2,70 m (standardowa szerokość 2,40 m). Grubość gotowego stropu może wynosić od 100 do 300 mm. Ciężar 1 m2 prefabrykowanej płyty wynosi od ok. 1,5 do 2,0 kN.

Koszt wykonania płyty zależny jest od powierzchni płyty i kształtuje się w wysokości 54 zł za 1 m2. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość negocjacji ceny.

Dane techniczne:  
Wymiary: grubość płyty - 5-7 cm, długość - do 850 cm
szerokość płyty - do 250 cm
Materiały: C20/25, stal zbrojeniowa
Waga: około 350 kg/m2