O firmie

Nasze produkty można spotkać na wszystkich większych placach budów na terenie województwa pomorskiego. Wśród naszych kontrahentów są tak renomowane firmy budowlane jak: "Skanska", "Warbud" czy "Mega". Ścisła współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Betonów "CEBET" i Politechniką Gdańską pozwoliła na uzyskanie w 2006 roku Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji. Dzięki nieustannemu wdrażaniu najnowszych technologii i rozwiązań jesteśmy w stanie utrzymać wysoki poziom jakości naszych wyrobów oraz wychodzić o krok w przyszłość. Doświadczenie, zaawansowane zaplecze technologiczne, nowoczesna linia produkcyjna - te elementy składają się na nasze możliwości, dzięki którym jesteśmy w stanie sprostać każdemu zadaniu.
Realizujemy projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 1.1.2 poprzez wybudowanie hali produkcyjnej w Nowym Barkoczynie oraz zakup maszyn i urządzeń do produkcji elementów stalowych.

83 -422 Nowy Barkoczyn

( k. Kościerzyny )

Sekretariat

tel. 58 688 20 57

58 680 41 40

kom. 512 298 175

e -mail: sekretariat@barkoczyn.pl