Fundamenty prefabrykowane typu FP-80

Zastosowanie:
przeznaczone są do posadowienia słupów oświetleniowych. Fundamenty należy instalować w gruncie o nośności nie mniejszej niż 0,2 MPa.
Fundamenty wykonane są z betonu zbrojonego klasy C25/30 z odpowiednimi kanałami do wprowadzenia kabli. Fundamenty wykonywane są w formie jednolitego bloku betonowego

Dane techniczne:  
Materiały: beton C25/30
Waga: 90 kg
H 80
A 25
a 18
b 13
c 30