Ścianka drogowa (bariera ochronna)

Zastosowanie:
Bariery ochronne mają zastosowanie w przebudowach dróg przy oddzieleniu pasa drogowego wyłączonego z ruchu.

Dane techniczne:  
Materiały: beton C25/30
Waga: 1150 kg