Robocze schody na skarpie KPED 0317

Zastosowanie:
„Robocze schody skarpowe” przy mostach i wiaduktach (wyłącznie do użytku przez służby konserwujące obiekt)

Dane techniczne:  
Materiały: beton C25/30
Waga: 97 kg

Wymiar